Böttcher - Ochrana životního prostředí

Neporušené životní prostředí je naším drahocenným pokladem. Jako výrobní firma a součást chemického průmyslu jsme vůči životnímu prostředí vystaveni obzvláštní zodpovědnosti. Proto také firma Böttcher počítá vedle dodržování relevantních standardů také snížení ekologické zátěže ke svým nejdůležitějším a centrálním úkolům.

Optimální likvidace odpadů z gumy

Gumové odpady, vznikající nezbytně při renovaci válců zákazníků, nás staví před obzvláště velké výzvy. Likvidace této staré gumy je prováděna certifikovanými odbornými firmami a je tepelně využívána k výrobě elektrického proudu a cementu.

Nižší zatížení odpadem díky renovaci válců

Systém renovace válců, který je v mnoha odvětvích průmyslu již řadu desetiletí praktikován, je jistě možné počítat k pionýrům v opakovaném používání materiálů a tím také k pionýrům ekologie. Výměnný systém renovace válců založený na opakovaném využití použitých, avšak plně funkčních jader válců, byl ve svém důsledku vyvinut speciálně firmou Böttcher a představuje perfekcionismus a průmyslové využití tohoto systému. Výsledek: méně odpadu, méně zátěže a chráněnější přírodní zdroje.

Chemikálie od firmy Böttcher - ochrana životního prostředí na nejnovější úrovni

Ve věcech ekologie je německý průmysl výroby tiskových strojů vedoucím činitelem na celém světě. Také chemie od firmy Böttcher k tomu přináší důležitý příspěvek. Protože chemikálie pro tisk firmy Böttcher slouží k trvalé ochraně životního prostředí. Jak konvenční, tak také téměř nevyprchávající biologické mycí prostředky jsou prosté uhlovodíků chlóru a fluoru/chlóru (bez CKW a FCKW). Celá řada tekutých mycích prostředků byla vyvinuta speciálně pro filtrování a tím také určena pro opakované používání. Většina mycích prostředků Böttcher je mísitelná s vodou a používají tudíž pro odstraňování prachu z papíru a jiných vodou rozpustných částic čistící účinky fyziologicky neutrálního produktu. V biologických mycích prostředcích Böttcher se zpracovávají výhradně recyklovatelné suroviny. Jsou tudíž zapojeny do přirozeného koloběhu a zamezují vzniku fosilních energií škodlivých pro klima.

Zodpovědnost ve záležitostech bezpečnosti

Firma Böttcher bere vlastní zodpovědnost ve věcech bezpečnosti a ochrany životního prostředí obzvláště vážně. V rámci firmy existuje osoba zodpovědná za ochranu životního prostředí, kterou je kdykoliv možné ve věcech ochrany životního prostředí kontaktovat. Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme dále.