przemysłu aluminiowego

BöttcherTec oferuje rozwiązania dla różnych procesów w przemyśle aluminiowym

  • Obróbka mechaniczna
  • Obróbka chemiczna
  • Powlekanie
  • Walcowanie

BöttcherTec powłoki gumowe i poliuretanowe

pokrywają szerokie spektrum twardości. Ich właściwości chemiczne i mechaniczne są dostosowane do profilu wymagań i specyfiki zastosowania.

 

  • Zakres twardości 50-95 ShA
  • Odporność na nacięcia i ścieranie
  • Odporność na agresywne oleje do walcowania
  • Chemiczna odporność na chemikalia w procesie obróbki
  • Odporność na temperaturę do 200°C

 

BöttcherTec - produkty

oferujące stały standard jakości na najwyższym poziomie. Wnosi to istotny wkład w niezawodność procesu i zwiększa wydajność urządzeń.