Innowacja wypływająca z tradycji

Ponad 290 lat sukcesu

Zachować to co dobre z tradycji oraz tworzyć nowe z naszej własnej siły. Z tą myślą Böttcher, wciąż prywatna firma, rozwija się od ponad 285 lat, rozszerzając swój zasięg oraz zdobywając pozycję na rynku światowym. Gwarantem naszego sukcesu jest ponad 1800 pracowników, którzy z oddaniem realizują dwa cele: - po pierwsze chcemy w pełni rozumieć zagadnienia, którymi się zajmujemy - po drugie wszystkim co robimy chcemy zadowalać naszych klientów. Pomiędzy tymi biegunami następuje dynamiczny proces, którego wynikiem są wciąż nowe wyzwania, wykluczające stagnację. W realizację tych zadań wkładamy całą naszą energię, by tworzyć przyszłość. Za wszystkim co robimy stoją zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności, wynikające z naszej unikalnej tradycji.

  • 247 doradców opiekuje się ponad 80.000 klientów w ponad 80 krajach na świecie
  • 34 środki myjące, certyfikowane przez producentów maszyn
  • Böttcher dostarcza 70% wałków do pierwszych wyposażeni maszyn na świecie