Impressum

FB Druckwalzen GmbH

D - 50933 Kolonia

HRB 4017 , powiat coutr , Kolonia

Franz - Georg Heggemann

DE 123 476 271

 

Forma prawna: Spółka komandytowa
Siedziba: D-50933 Köln
Rejestr handlowy: HRA 314 w Sądzie Rejonowym Köln
Partner odpowiedzialny osobiście: FB Druckwalzen GmbH
Siedziba: D-50933 Köln
Rejestr handlowy: HRB 4017 w Sądzie Rejonowym Köln
Dyrektor zarządzający: Franz-Georg Heggemann
Numer Identyfikacji Podatkowej: DE 123 476 271

Informacje, opinie i specyfikacje produktów oferowane na tej stronie nie są  kompleksową prezentacją, w żadnym wypadku nie są przedmiotem jakiejkolwiek umowy, która zostanie zawarta i nie mogą zastąpić indywidualnych konsultacji z uwzględnieniem specyficznych aspektów okoliczności lub zastosowania.

 

Zwróć się do nas bezpośrednio po prawnie wiążące informacje o produktach.

 

Wszystkie informacje, znaki handlowe, teksty, programy, grafika i zdjęcia są przedmiotem prawa autorskiego, są własnością Felix Böttcher GmbH & Co KG. Dalsza obróbka, powielanie i wykorzystywanie w mediach wszelkiego rodzaju (na stronach internetowych, CD-ROM'ach, w publikacjach, itp.) są przedmiotem uprzedniej, pisemnej zgody Felix Böttcher GmbH & Co KG. Zwłaszcza prezentacja treści jako własnych informacji jest formalnie zabroniona.

 

 


Ogólne Warunki Handlowe (Sprzedaż)

Zapraszamy tutaj, aby pobrać lub wydrukować plik pdf z naszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

Ogólne Warunki Handlowe ( PDF, 72 kB )

Ogólne Warunki Zakupów

Zapraszamy tutaj, aby pobrać lub wydrukować plik pdf z naszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu .

Warunki zakupu ( PDF, 271 kB )


Zastrzeżenie prawne

Mimo, że wszystkie strony opublikowane przez Felix Böttcher GmbH & Co KG i wszystkie spółki Grupy Böttcher (określone tu i dalej jako "BÖTTCHER") zostały dokładnie sprawdzone i zredagowane, BÖTTCHER nie gwarantuje aktualności, prawidłowości, kompletności i jakości informacji, danych, zdjęć lub publikacji w nich zawartych.

 

Uznawany jest brak możliwości roszczeń wobec BÖTTCHER odnoszących się do materialnej lub niematerialnej szkody wynikającej z wykorzystania lub niewykorzystania informacji dostarczonych na lub z wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, z wyjątkiem przypadków, w których BÖTTCHER jest ewidentnie winny umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Żadne oferty nie są wiążące i do niczego nie zobowiązują. BÖTTCHER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i / lub uzupełnień do informacji, bez uprzedniego powiadomienia.

 

Strony internetowe publikowane przez BÖTTCHER zawieraja linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. BÖTTCHER nie ma wpływu na zawartość lub wygląd stron powiązanych. Co więcej, BÖTTCHER nie ma prawa własności do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie, dostępnych przez linki i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub projekt.

 

Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe cytowane na stronach BÖTTCHER i zarejestrowane przez BÖTTCHER lub przez osoby trzecie podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i praw własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Wszystkie logo, czcionki firmowe, teksty i zdjęcia, jak również prezentacja tych elementów na stronach BÖTTCHER są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość stron nie może być kopiowana, przetwarzana do innych celów ani zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody BÖTTCHER.

Dane osobowe

BÖTTCHER szanuje prywatność swoich klientów. Odwiedzając i /lub za pomocą strony internetowej BÖTTCHER, wyrażasz zgodę na e- politykę tu opisaną.

 

W pewnych okolicznościach, np. podczas składania zlecenia, możemy wymagać od Ciebie danych osobowych w celu realizacji zamówienia lub zapytania. Takie dane są dostarczane wyłącznie dobrowolnie. BÖTTCHER zobowiązuje się do traktowania danych jako poufne i do powstrzymania się od udostępniania ich osobom trzecim. Możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio przez telefon, faksem lub pocztą.