Výroba surovin – kompetence od počátku

Jako největší výrobce elastomerních vrstev válců na světě, vyvinula firma Böttcher téměř pro všechny stupně procesu výroby obalových prostředků materiály, které jsou šity na míru požadavkům a potřebám jednotlivých aplikací. Ať karton, umělá hmota nebo hliníková fólie: Böttcher Vás podporuje ve všech fázích – od výroby surovin, přes potisk, zušlechťování, laminování, skládání, vysekávání až po převíjení a řezání.

Vezmete-li si do ruky krabičku krmiva pro kočky, nelze tušit nic o drsných podmínkách, za kterých vznikla hliníková fólie, ze které se v podstatné míře skládá. Vysoké teploty, chemicky agresívní kyseliny a louhy, ale i vysoké zátěžové tlaky patří při výrobě tabulí bílého plechu a hliníkové fólie k denní rutině. Aby mohly svou funkci plnit každý den, musejí těmto vlivům odolávat také povrchy odtahovacích rolen, přítlačných válců atd.

Vysoká odolnost proti opotřebení

Krátké intervaly používání s odpovídajícími vysokými náklady na údržbu a náhradní díly jsou důsledkem nízké odolnosti proti opotřebení. Odolnost vůči opotřebení a chemická rezistence nanášených gumových a polyuretanových vrstev Böttcher prodlužují životnost válců a rolen a zvyšují tak disponibilitu daného stroje. V konkurenčně citlivém prostředí jsou to výhody, které se počítají a výhody, ze kterých můžete profitovat.

Přirozeně, že fólie z umělé hmoty (často silné jen několik μm) vyžadují při své výrobě velice speciální zacházení. Na kvalitu produktu mohou mít negativní vliv již i ty nejmenší změny procesních parametrů. V různých aplikacích se proto používají elastické potahy válců s definovanými vlastnostmi jejich povrchové vrstvy. Ohleduplné a chránící, hladké ale neklouzavé, strukturované ale také antiadhézní – pro dosažení optimálních výsledků je pečlivé uzpůsobení povrchu válce potřebám rozhodujícím činitelem.

Felix Böttcher nabízí pro každý typ fólie takové druhy funkčních materiálů, které jsou s jistotou všechno jiné, jen ne povrchní. Protože je pro stále více aplikací důležitá hmotnost a setrvačnost válce, specializovala se firma Böttcher na zpracovávání lehkých rolen s hliníkovým jádrem a vláknem zesílenými umělými hmotami.