Návleky

Výhody technologie návleků se v grafické výrobě používají obzvláště v oblasti Flexotisku a v Hlubotisku - již po desetiletí. Dennodenní rutinou se ale stalo používání návleků již i při dokončovacím zpracování a zušlechťování (nanášení vrstev, laminování, kašírování). Několik posledních let ale také začínají zasahovat do oblasti technických aplikací.

  • Rychlá výměna elastomerních potahů válců.
  • Na jednom jádru se realizují různé pracovní šíře/rozměry s vybráním (zápichem).
  • Na každý stroj je potřeba mít méně jader válců navíc a z toho vznikají nižší investiční náklady.
  • Převážejí se pouze návleky, nikoli kovové trny či jádra.
  • Není třeba skladovat ovrstvená jádra válců.
  • Je potřeba menší skladovací plocha, protože návleky mohou být skladovány ve svislé poloze.