Povlaky válců BöttcherTec

střižené na míru každému procesnímu kroku

Povlaky válců BöttcherTec mají neobvyklé dynamické vlastnosti a dlouhodobě stabilní tvrdost i rozměr. Ať se jedná o suché nebo mokré procesy, kontakt s kyselými nebo alkalickými médii, při všech teplotách.

Polohemden

Přidaná hodnota díky tisku:

Tiskové návleky firmy Böttcher

Již řadu desetiletí vyrábí firma Böttcher více tiskových válců a jejich návleků než kterýkoliv jiný výrobce válců. Firma Böttcher nabízí i ve flexotisku svá vlastní řešení: Návleky se speciálními vrstvami pro přímou gravuru laserem (DLE) poskytují nejen lepší kvalitu tisku, nýbrž i zkrácené přípravné časy a výrazně delší doby životnosti než konvenční fotopolymerní desky.

Tepelná odolnost garantuje stabilitu procesu

  • Na mnoha místech jsou textilní materiály (a s nimi i válce) ve výrobním procesu vystavovány vysokým teplotám.
  • Vysoká tepelná odolnost zamezuje předčasným změnám barevnosti a stárnutí a je předpokladem pro konstantní výsledky.

Chemická odolnost vůči procesním chemikáliím

  • V průběhu výroby a zpracování textilií se používá celá řada různých chemikálií: kyselé a alkalické roztoky v procesech jako šlichtování nebo mercerizace, různorodé inkousty, barvy a barviva atd..
  • V každém kroku tohoto procesu musejí být povlaky válců uzpůsobeny příslušným médiím a roztokům, aby se zamezilo předčasnému opotřebení, například bobtnáním, nebo srážením.
  • Tyto podmínky používání jsou simulovány v nejmodernějších laboratořích firmy Böttcher a odolnost povlaku válců je testována v rozsáhlých testech kompatibility, které zajišťují, aby povlaky válců příslušná používaná média také snášely.

Mechanická odolnost vůči opotřebení

  • Ať již jsou to procesy vytahování nebo vymačkávání, povlaky válců jsou vystavovány zátěži tlakem, tahem i střihem.
  • Dobré mechanické vlastnosti (například odolnost vůči přetržení a otěru) jsou předpokladem k tomu, aby si válce uchovaly své povrchové i ostatní vlastnosti po dlouhou dobu.
  • Dobu životnosti prodlužuje i vysoká pevnost ve střihu a odolnost proti vymačkání.
  • Současně s rostoucí rychlostí stroje jsou důležité i vynikající dynamické vlastnosti k tomu, aby se zamezilo přetížením a nadměrnému vývoji tepla.