Flexotisk

Flexotisk si získává díky technologickému pokroku ve své oblasti v posledních letech další nové trhy. Obzvláště v oblasti obalového tisku je díky nárůstu kvality tisku akceptován jako atraktivní alternativa k hlubotisku ale i k ofsetu.

Silnou stránkou flexotisku je od nepaměti jeho flexibilita, tedy jeho schopnost přizpůsobit se procesními komponentami celé řadě nejrůznějších potiskovaných materiálů a typům barev. Díky neustálému vývoji jak v oblasti tiskových strojů, tak v oblasti materiálů pro výrobu tiskových forem, ale i díky zavádění nových systémů k přenosu obrazu na tiskové formy, dosáhl flexotisk takové kvality tisku, která se před ostatními tiskovými technikami již nemá co stydět.

V úzké spolupráci s výrobci laserových zařízení, reprostudii a tiskárnami jsme vyvinuli produkty vhodné pro flexotisk a přímé rytí laserem.