Efektivně tisknout archovým ofsetem

Jak archové ofsetové tiskové stroje, tak celý archový ofsetový tisk se neustále vyvíjejí. Tiskoví stroje se zvětšují, zrychlují a zproduktivňují. Nároky na tiskoviny se stávají stále všestrannějšími. Ta správná deviza se nyní jmenuje "Přidaná hodnota tisku".

  Nové formáty a inovativní efekty dodávají tiskovinám úplně nový zjev. UV-technologie a používání přímých a efektních barev vytvářejí Váš tisk barevně ještě brilantnější. Různé potiskované materiály a různorodé možnosti lakování dávají vzniknout zcela novým produktům. A to přece při všech inovacích zatěžuje tiskárny enormními náklady a tlakem na produktivitu. Neboť vysoké investiční náklady za ziskový stroj musejí být amortizovány ve stále kratších časových intervalech: „Návratnost investice" je nadevše. A my jsme tam, kde o to jde.

Böttcher je synonymem pro perfektní synergii válců barevníku, vlhčících válců, chemikálií a ofsetových potahů.

Komponenty systému, které byly speciálně vyvinuty na Vaše požadavky v archovém ofsetovém tisku. Böttcher je ale postaven také na lidech, kteří Vás při používání podpoří. Jsou zde, aby Vám pomohli hledat řešení Vašich problémů, ale i při optimalizaci Vašeho procesu. Jsou zde proto, aby se chopili Vašich myšlenek a vizí a zapojili je do vývoje produktů.


Válce pro tisk - vytrvalý běžec ve Vaší strojovně tisku

S Válci barevníku a vlhčení Böttcher budete tisknout stabilizovaněji a ztratíte s nimi méně času na seřizovací práce a výměny. Nabízíme:

  • Speciálně vyladěné kvality gumy
  • Zohlednění používání konvenčních a UV barev i jejich střídavé používání
  • Stabilní proces tisku. Delší životnosti válců barevníku a vlhčení

V oblasti Vlhčících válců má Böttcher řešení jak pro běžný provoz s alkoholem, tak pro tisk se sníženým množstvím alkoholu, nebo bez alkoholu. K tomu patří do portfolia firmy Böttcher ještě speciální vlhčící válce pro UV-Aplikace.


Ofsetové gumové potahy - špičkové produkty pro nejvyšší zátěž

Ofsetový gumový potah přenáší tištěný obraz na arch a má díky tomu obzvlášť velký vliv na výsledek tisku. Kvalita opracování povrchové vrstvy ofsetového gumového potahu a jeho konstrukce rozhodují společně se správně zvolenou kompresibilitou o tom, zda se tištěný obraz na archu objeví v požadované kvalitě.

Se sérií ofsetových gumových potahů BöttcherTop nabízíme ofsetové gumové potahy speciálně vyladěné pro jakkoliv způsob použití. Odolné gumové krycí vrstvy na rozměrově stabilních podkladech jsou bezpečným řešením pro používání nejrůznějších barevných systémů a potiskovaných materiálů.  

Chemie s přidanou hodnotou

Jestliže Válce jsou srdcem Vašeho tiskového stroje, pak Vlhčící roztok je spolu s tiskovou barvou zase krví vašeho tiskového procesu. Böttcher vyvinul celou paletu přísad do vlhčícího roztoku, které umožňují dosažení optimálních výsledků jak technicky, tak ekonomicky, a to pro všechny vlhčící jednotky a druhy papíru i tiskových barev. Úsporné ve spotřebě a s konstantním výsledkem, produkty BöttcherFount stabilizují proces Vašeho tisku a fungují preventivně proti tvoření povlaků na Válcích a Ofsetových gumových potazích. Böttcher je jedním z předních výrobců mycích a ošetřovacích prostředků na válce a ofsetové gumové potahy. Pro automatické mytí ofsetových gumových potahů vyrábíme mycí prostředky speciálně uzpůsobené podle individuálních zařízení. Filtrace mycích prostředků je doménou, ve které nikdo není schopen prokázat více zkušeností než Böttcher. Jednoduše se zeptejte, my Vám rádi poradíme.