Jistota od firmy Böttcher

Kvalita, servis a výkon jsou tři nosné sloupy jistoty u firmy Böttcher. Jistotu může poskytnout pouze ten, kdo ovládá rozhodující nitky. Od prvního Vývojového kroku přes Výrobu hotového vymyšleného řešení až po bezproblémový Servis jsou zaměstnanci firmy Böttcher zodpovědní za každý krok.

Zajištěná kvalita

Nejprve kvalita. To je požadavek, který splňujeme od nepaměti. Kvalitativním základem našeho konání je to, že veškeré produkty a řešení vyvíjíme sami. Objevujeme materiály a vytváříme nové sloučeniny. Naše funkční materiály procházejí bezpočtem testů do té doby, než jsme si jistí, že jsme nalezli optimální řešení. Teprve když splníme naše požadavky na kvalitu, dostane se nový produkt do sériové výroby. To proto, že i vy si musíte být v budoucnosti jistí, že můžete pracovat vždy s tím nejlepším řešením.

Jistý výkon

Böttcher Vás dělá schopnějšími vyššího výkonu. Snažíme se, abychom věci, se kterými se zaobíráme, přesně znali, jimi pronikli a poháněli je kupředu. Váš zájem se stává naším. Vaši výrobu vytváříme ještě hospodárnější a Vaše výrobní procesy ještě jistější.

Jistý servis

Servis je pro nás samozřejmostí. Ten, kdo se rozhodne pro spolupráci s firmou Böttcher, ten si může být jistý tím, že nalezl spolehlivého kompetentního partnera i pro kritické okamžiky. Jsme schopni rozeznávat souvislosti a o dané problematice již také něco víme. Pracovníci našeho servisu mají přístup k rozsáhlým vědomostem z uplynulých 285 let a vášnivě zvládají nové výzvy.