Od výrobce válců k technologicky vedoucí firmě na trhu

Jako přední dodavatel gumových a polyuretanových funkčních materiálů je firma Böttcher na světové špici. Ať je to v Ofsetovém tisku, v Digitálním tisku, ve Flexotisku nebo v Hlubotisku: Naše funkční materiály jsou přesvědčivé kvalitou a neporazitelné v dlouhodobé životnosti. Ve výsledku to pro Vás znamená: Zlepšenou a hospodárnější výrobu.

Rozsáhlý sortiment válců

Již po generace prokazujeme naši kompetentnost v ofsetovém tisku, kde dodáváme Válce téměř pro každý stroj, jako například pro:

  • nejrůznější archové ofsetové tiskové stroje
  • měnící se konfigurace strojů pro novinový tisk
  • dlouhodobé používání v kotoučovém akcidenčním tisku

Naše výkonnostní laťku klademe k tomu i do různých sortimentů válců používaných pro jiné technologie. Válce z fluoridového elastomeru od firmy Böttcher se již používají v digitálním tisku. Vyvíjíme také například i laserem ryté návleky pro flexotisk.

Funkční materiály na výrobu válců s dlouhou životností

Naše heslo zní "Seřiď a jeď". To znamená - s válci, které u Vás firma Böttcher nainstaluje si nedělejte žádné starosti. My už se postaráme. Raději si rozmyslete, jestli radši nechcete prodloužit intervaly Vaší údržby. Neboť naše funkční materiály si déle podrží jejich původní elasticitu, takže tiskárny mohou zaznamenat méně prostojů strojů a v důsledku toho vyšší produktivitu.