BöttcherFlex zywacze

Mycie maszyny drukarskiej i form drukujących po wykonanym nakładzie ma decydujący wpływ na jakość druku i żywotność formy. Böttcher opracował wysokiej jakości środki czyszczące dla tego obszaru. Są dopasowane do receptur farb i do stosowanych przez nas elastomerów. W ten sposób zapewniają optymalny efekt czyszczenia przy maksymalnym bezpieczeństwie.

Środki czyszczące do druku farbami wodnymi

Często pozostałości farb wodorozcieńczalnych - takich jak te stosowane w tekturach falistych - są trudne do czyszczenia ze względu na ich skład chemiczny oraz system schnięcia i sieciowania. Dlatego Böttcher oferuje specjalne produkty do usuwania pozostałości farb na bazie wody. Zalecamy połączenie codziennego czyszczenia z dokładnym czyszczeniem w regularnych odstępach czasu. Dostępne są produkty do aplikacji ręcznej oraz do stosowania w automatycznych systemach myjących.