Optimalizovaná technologie tisku v hlubotisku

Fascinující možnosti v moderním vysoce výkonném hlubotisku

Vysoké výrobní rychlosti, super široké potiskované pásy papíru, vznik omezeného zahřívání v hlubotiskovém stroji, polovodičové válce z polyuretanu, laserem ryté brodící, barvu naplavující válce: V žádné jiné tiskové technologii nejsou technické nároky tak vysoké, jako v hlubotisku. A obzvláště zde zaručuje Böttcher konstantní vývoj inovativních produktů a technologií.


Konvenční pressery

Dobrou tvarovou stabilitou při vysokém tlakovém zatížení se vyznačují všechny pressery Böttcher pro konvenční hlubotisk. Paleta těchto produktů je rozmanitá:

 • Tvrdost v rozmezí od 70 do 95 Shore A
 • Na válec nanesená vrstva z gumy nebo silně zatížitelného polyuretanu
 • V závislosti na způsobu používání jsou funkční materiály upraveny jako vodivé (antistatické), nebo chemicky odolné vůči esterům a ketonům

Brodící, barvu naplavovací válce

Brodící, barvu naplavující válce (zvané také zabarvující nebo barvu nanášející válce) s elastomerním povlakem se v hlubotisku používají k optimalizaci přívodu barvy do jamek formového válce. Tyto válce disponují speciální laserem vytvořenou povrchovou strukturou, která je závislá na tiskové formě, viskozitě barvy a tím pádem na objemu barvy, která má být formovým válcem přenášena. Patentované laserem vytvářené profily byly vyvinuty ve spolupráci s uživateli těchto brodících válců. Laserem ryté brodící, naplavovací válce se úspěšně používají ve všech běžných hlubotiskových strojích v dekorativním i obalovém hlubotisku u tuzemských i mezinárodních zákazníků.

Rozličné způsoby používání v hlubotisku

V hlubotiskovém stroji a jeho přídavných zařízeních existují nejrůznější způsoby využití elastomerních povlaků válců, sloužící pro zajištění takových funkcí těchto válců, které jsou přímo či nepřímo nezbytné jak v průběhu procesu tisku, tak při zušlechťování povrchů potiskovaných materiálů. Většina těchto aplikací se stále znovu objevuje v obalovém hlubotisku.

 • Specifických vrstev
 • Tažné válce
 • Sendvičové válce
 • Vodící válce
 • Kašírovací válce
 • Přítlačné válce
 • Parafinovací válce
 • Obracecí válce
 • Ionizační válce
 • Odtahovací válce
 • Vyhlazovací válce
 • Dávkovací válce
 • Nanášecí válce

Lepící válce pro odvíječe rolí

U hlubotiskových kotoučových rotaček tisknoucích při vysokých rychlostech potiskovaného pásu patří odvíječe s automatickou výměnou rolí ke standardu. Umožňují výměnu potiskovaného materiálu v průběhu produkce. Důležitou součástí odvíječe, jako systému pro výměnu rolí, je lepící válec. Používá se za účelem nalepení pásu papíru z nové role na dojíždějící pás papíru z role téměř odvinuté při plné produkční tiskové rychlosti stroje. Pěnový gumový materiál lepících válců Böttcher má velice nízkou hmotnou setrvačnost a z toho vychází:

 • nízké zatížení pásu papíru
 • výměna rolí s nízkým rizikem
 • dlouhá životnost

Pressery ESA

Funkční materiály firmy Böttcher používané na pressery v ilustračním hlubotisku vykazují standardně tvrdost 90 Shore A, v dekorativním a obalovém hlubotisku i pro tisk cenných papírů jsou nabízeny 2 stupně tvrdosti - 75 a 90 Shore A. Vrstvy ESA na válcích jsou k dispozici pro všechny stroje a ESA systémy nacházející se na trhu.

 • Pressery se systémy stranového nabíjení
 • Pressery pro systémy postřikovacích elektrod
 • Pressery pro krátce postřikovací elektrody
 • Pressery pro nabíjení jádra. Pressery pro kartáčkové elektrody a jiné
 • Pressery pro ohyb vyrovnávající systémy Nipco
 • Pressery pro systémy návleků (s ionizací i bez - vůči trnu)
 • Nosné dutinky z vlastní výroby