Ve firmě Böttcher stojí člověk v centru dění

Naší snahou je ustanovit mezi Vámi a našimi zaměstnanci systém přímého partnerství. Takový systém kvality, který Vám i nám umožní dosahovat profesionálních řešení.

Do této podoby se firma Felix Böttcher GmbH & Co. KG. vyvinula. Stále jako inovativní středně velká firma. Neustále orientovaná na to, co Vy si jako naši zákazníci přejete. Neustále s bezpodmínečnou snahou o dosažení té nejvyšší kvality. Na těchto Vašich požadavcích jsme vyrostli. Nejprve v oblasti válců, potom s vývojem přesně vyladěných chemikálií pro tisk a ofsetových gumových potahů. V současné době projevujeme naši kompetenci při rozličných aplikacích daleko přes hranice grafické výroby.

Vznikl tak stoupající pohyb mezi inovací a tradicí. Naše řadu generací narůstající hodnoty a způsoby práce přetváříme do stále lepších řešení odpovídajících novým a novám požadavkům našich zákazníků.

A přitom jsme dělali stále všechno sami, protože kvalitu Böttcher docílíme jedině tehdy, když se spolehneme na vlastní Síly. My nejen sami vyvíjíme a celosvětově vyrábíme ve vlastních výrobních závodech, ale jsme také sami zodpovědní za prodej a servis. A takhle Vám firmu Böttcher prezentujeme dnes: vlastními silami vytvořená kvalita pro hospodářský úspěch našich zákazníků.