Výměnné válce

Program výměny válců firmy Böttcher je globálně používán většinou obchodních a servisních oddělení výrobců strojů. Böttcher nabízí rozsáhlý a komplexní servis, který bude vyhovovat všem Vašim požadavkům.

Co je to výměnný válec?

 • Jedná se o válec, používaný v archových ofsetových strojích nebo některých heatsetových tiskových strojích.
 • Jedná se o válec, který je v katalogu válců firmy Böttcher přiřazen některému konkrétnímu tiskovému stroji. Číslo výrobku začíná označením buď 090XXXX (kompletní s příslušenstvím), nebi 095XXXX (bez příslušenství).
 • Jedná se o válec, který má stejnou hodnotu/parametry jako válec z první dodávky dodavatele tiskového stroje.
 • Je to válec originálních rozměrů a s originálním potahem - za určitých okolností dokonce i nově vyvinutá verze původního originálního potahu válce - doporučovaný výrobcem tiskového stroje.
 • Jedná se o válec s jádrem jako novým, které ale případně bylo již jednou použito, je ale plně funkce schopné a vyhovuje kvalitativnímu standardu výrobce tiskového stroje.

Jaké výhody Vám program výměny válců firmy Böttcher nabízí?

 • Jednoduché a nekomplikované objednání podle katalogu
 • Úspora času, krátké dodací termíny
 • Nižší skladové zásoby a tím i úspora nákladů pro Vás
 • Systém dobropisů
 • Stejný standard kvality jako originální výbava, tzn. stále stejně vysoká kvalita tisku
 • Technicky vzato stále na nejnovější úrovni
 • Zaručuje bezporuchovou funkčnost

Jaké válce bereme zpět a dobropisujeme je?

Jedná se zásadně o válce v rámci našeho, v rámci programu výměny válců nabízeného sortimentu. Pošlete tyto válce buďto na zastoupení firmy Böttcher ve Vaší oblasti, nebo přímo na Böttcher v Kolíně nad Rýnem. Po obdržení válců se válce v Kolíně nad Rýnem speciálními měřicími přístroji prověří v ohledu na průměr jádra, celkovou délku, tolerance (například válcovitost, házivost) a jeho koncovky. Na těchto parametrech závisí perfektní fungování tiskového stroje. Jestliže dané jádro vyhovuje těmto kvalitativním požadavkům, bude Vám za něj dobropsána určitá suma. Jádra, která těmto kvalitativním požadavkům nevyhoví, se sešrotují a pro Vás se tak zdarma podle předpisu zlikvidují. Za tato jádra ovšem není možné dobropisovat žádnou částku. Zato si ovšem můžete být jisti, že dostanete výměnné válce s jádry, která mají hodnotu jako nová.