Tiráž

[Translate to Tschechisch:] Felix Böttcher GmbH & Co. KG

Stolberger Str. 351-353, 50933 Köln

Postfach 41 01 80, 50861 Köln

Tel.: +49 (0) 221 4907 -1

Fax: +49 (0) 221 4907 - 435

E-Mail: koeln@boettcher-systems.com

Právní forma:
Sídlo:
Číslo v obchodním rejstříku:
Osobně ručící společník:
Sídlo:
Číslo v obchodním rejstříku:
Jednatel:
DIČ:
Komanditní společnost
D-50933 Köln
HRA 314 bei Amtsgericht Köln
FB Druckwalzen GmbH
D-50933 Köln
HRB 4017 bei Amtsgericht Köln
Franz-Georg Heggemann
DE 123 476 271

Zde poskytované informace, názory a údaje o produktech nejsou myšleny jako komplexní informace, v žádném případě nebudou obsahem nějaké smlouvy, která by měla být podepsána, a nemohou nahradit individuální poradenství, které se vztahuje na všechny zvláštnosti za daného stavu věcí respektive aplikační případy. Vyžádejte si od nás prosím přímo závazné informace o daném produktu. Všechny informace, firemní znaky, texty, programy, grafiky a obrázky podléhají autorskému právu (copyright) a jsou vlastnictvím firmy Felix Böttcher GmbH & Co. KG.. Jejich další zpracovávání, rozmnožování a používání v médiích jakéhokoliv druhu (internetové stránky, CD-RON, tisk atd.) je povoleno pouze po předchozím písemném svolení firmy Felix Böttcher GmbH & Co. KG.. Obzvláště je zakázáno zobrazování obsahů, jako vlastních informací.

 

 Právní odkazy

I když jsou všechny, Firmou Felix Böttcher GmbH & Co. KG ale i skupinou Böttcher (dále nazývané jen „BÖTTCHER“) poskytované internetové stránky pečlivě prověřovány, nemůže BÖTTCHER převzít záruku za aktuálnost, správnost a kvalitu poskytovaných informací, dat, zobrazení a publikací. Záruční nároky vůči firmě BÖTTCHER, vztahující se na škody materiálního nebo ideového charakteru, způsobené použitím nebo nevyužitím poskytovaných informací respektive v důsledku použití chybných či neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud není předloženo průkazně úmyslné zavinění, nebo zavinění z hrubé nedbalosti ze strany firmy BÖTTCHER. Všechny nabídky jsou nezávazné. BÖTTCHER si vyhrazuje právo provádět v poskytovaných informacích změny a doplňky bez předchozího ohlášení. Internetové stránky BÖTTCHER obsahují propojení (odkazy) na jiné internetové stránky, které jsou provozovány třetími osobami. BÖTTCHER nemá žádný vliv na obsahy a ztvárnění stránek na které je odkazováno, díky odkazům na dosažitelné stránky třetích osob si je neosvojuje a za jejich obsah a ztvárnění není zodpovědný. Všechny v rámci internetových nabídek jmenované a BÖTTCHERem či jinými třetími osobami chráněné značky zboží a ochranné obchodní značky podléhají bez omezení ustanovením toho kterého platného označovacího práva a vlastnickým právům příslušných zapsaných vlastníků. Na veškerá loga, firemní písma, texty a zobrazení, jakož i jejich uspořádání na internetových stránkách BÖTTCHER se vztahuje ochrana vlastnických práv a ostatní právní ochrany. Obsah internetových stránek nesmí být bez předchozího písemného svolení firmy BÖTTCHER rozmnožován, zpracováván nebo měněn.