Łatwe drukowanie o niskiej migracji

W ostatnich latach wymagania stawiane materiałom opakowaniowym i ich producentom stały się niezwykle surowe, zwłaszcza w sektorze spożywczym. Jeśli w opakowaniu znajdują się niepożądane pozostałości niedopuszczalnych substancji, powstaje niepewność wśród konsumentów i we wszystkich ogniwach łańcucha dystrybucji. Globalna przejrzystość informacji może spowodować trwałą utratę zaufania do marki, której problem dotyczy. Ważnym elementem zapobiegania takim sytuacjom jest konsekwentne stosowanie materiałów o niskiej migracji.


Linia produktów Vita

Pod marką „Vita” firma Böttcher opracowała produkty do wszystkich procesów drukowania, które zostały przetestowane i certyfikowane pod kątem zgodności z prawem żywnościowym przez niezależne instytuty naukowe. Dla Ciebie jako użytkownika, produkty z serii Vita stanowią niezawodny fundament bezpieczeństwa i zgodności całego procesu drukowania.

Gama Vita obejmuje również środki myjące, bufory i inne środki pomocnicze do druku  zoptymalizowane i certyfikowane pod kątem druku o niskiej migracji, w tym dodatki do roztworów nawilżających, które znacznie ułatwiają drukowanie farbami z pigmentami metalicznymi (VitaFount Gold).