Fleksografia

Wysoka jakość, elastyczność, rentowność - nowoczesna fleksografia

Elastyczność zawsze była siłą fleksografii. Tylko w tej technologii możliwe jest zadrukowywanie całej gamy podłoży używanych obecnie w opakowaniach. Dzięki dynamicznemu rozwojowi na przestrzeni ostatnich lat tak maszyn drukujących jak i form drukowych, produkty wykonane we fleksografii mogą obecnie konkurować z opakowaniami drukowanymi w technologii offsetowej czy rotograwiurze.

W rezultacie drukarnie opakowań coraz częściej znajdują połączenie fleksografii i druku wklęsłego lub fleksografii i druku offsetowego.

Istnieje wyraźny trend w kierunku stosowania grawerowanych laserowo tulei elastomerowych jako form drukarskich. Rozwój ten opiera się z jednej strony na coraz wyższej rozdzielczości laserów do grawerowania bezpośredniego, a z drugiej na ciągłym rozwoju technologii elastomerów dla tulei. Najdrobniejsze punkty i siatki do 80 l/cm można uzyskać za pomocą bezpośredniego grawerowania. Udoskonalenia wszystkich komponentów biorących udział w procesie drukowania oraz zalety elastomerowej formy drukowej bez końca zapewniają, że fleksografia będzie miał w przyszłości coraz większy udział i stałe miejsce w produkcji opakowań.


Bezpośrednie grawerowanie laserowe form fleksograficznych

Bezpośrednie grawerowanie laserowe jest coraz częściej obok fotopolimeryzacji, wykorzystywane do wykonywania fleksograficznych form drukarskich. W przypadku bezpośredniego grawerowania laserowego gotowa chemicznie powłoka jest wypalana wiązką lasera o wysokiej energii tworząc formę drukową. Wymaga to dużej mocy lasera, ponieważ usuwana jest nie warstwa LAMS o grubości kilku mikrometrów, jak ma to miejsce w przypadku tworzenia obrazu cyfrowych form fotopolimerowych, ale musi zostać usunięte kilka dziesiątych milimetra materiału gumowego. Postęp techniczny otwiera teraz możliwość jeszcze efektywniejszego wykorzystania podstawowej zalety bezpośredniego grawerowania laserowego.

Wiązka lasera wysokoenergetycznego może nie tylko pozostawić materiał nienaruszonym  lub całkowicie go usunąć, ale może również uwolnić swoją energię w sposób kontrolowany w zależności od dostępnych danych i wygenerować na przykład punkt rastrowy o określonym kształcie i nachyleniu. Jest to ważny aspekt w przypadku fleksografii, jako druku wypukłego, ponieważ nie tylko dokładność i konstrukcja powierzchni punktu, ale również stabilność mechaniczna punktów, czyli wykonanie podłoża, ma decydujący wpływ na wynik druku. Bezpośrednie grawerowanie laserowe oferuje też inne możliwości. Precyzyjna kontrola energii lasera służy do delikatnego podgrawerowania powierzchni formy drukującej w niskich wartościach tonalnych.

Drobny punkt rastrowy jest przez to posadowiony nieco niżej niż ewentualnie obok leżąca apla. W ten sposób można łączyć na jednej formie drukującej leżące obok siebie nasycone aple z dużym transferem farby z trochę niżej osadzonymi,  drobnymi punktami w jasnych tonach.

Ta technologia zwana „elektronicznym wykończeniem” lub „podcięciem” ma również przewagę jakościową. Zastosowanie tulei bezpośrednio grawerowanych laserowo na nowoczesnych maszynach fleksograficznych nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji ani modyfikacji maszyny. Używane są takie same farby i wałki rastrowe. Postęp w ostatnich latach technologii laserowej i przejście od analogowego do cyfrowego przepływu danych dały fleksografii – dzięki grawerowaniu laserowemu – kolejne, tak  ekonomiczne jak i jakościowe, impulsy do rozwoju.