Flexotisk

Velmi kvalitní, flexibilní, hospodárný – moderní flexotisk

Jeho flexibilita je odjakživa silnou stránkou flexotisku. Jenom touto technologií je možné potiskovat celou šířku palety materiálů používaných dnes v oblasti obalového tisku. Obzvláště v důsledku dynamického dalšího rozvoje tiskových strojů a tiskových forem v průběhu posledních let se mohou flexotiskem vytištěné produkty dnes již srovnávat s obaly vytištěnými ofsetem a hlubotiskem. Logicky se v důsledku toho v obalových tiskárnách stále častěji objevují kombinace flexotisku s hlubotiskem, nebo flexotisku s ofsetem.

Ve výrobě tiskových forem je možno zaznamenat výrazný trend k používání laserem gravírovaným elastomerních návleků. Tento vývoj je na jedné straně založen na přímé gravuře laserem se stále vyšším a vyšším rozlišením, a na druhé straně na kontinuálním vývoji v oblasti technologie elastomerů pro výrobu návleků.

Díky přímému gravírování jsou dnes realizovatelné nejjemnější tiskové body a rastr až do 80l/cm. Vylepšení všech na tiskovém procesu se podílejících komponent a výhody elastomerní nekonečné tiskové formy zajišťují flexotisku také do budoucnosti nárůst podílu a pevné místo ve výrobě obalových prostředků.


Přímé gravírování flexotiskových forem laserem

Přímé gravírování flexotiskových forem laserem se vedle používání fotopolymerů zvýšenou měrou etabluje jako technologie výroby flexotiskové formy. Při přímém gravírování laserem se z chemicky již ustáleného zralého materiálu vytváří reliéfní forma pro tisk z výšky odstraňováním materiálu pomocí laserového paprsku s velkou energií. K tomu je nezbytný velký výkon laseru, protože při přenosu obrazu na tiskovou formu nemusí být odstraněno jenom několik μm tloušťky vrstvy LAMS (jako je tomu u digitálních fotopolymerních tiskových forem), ale musí být odstraněn materiál do hloubky několika desetin milimetru. Další vývoj technologie nyní otevírá možnosti ještě efektivnějšího využívání základní výhody technologie přímého gravírování laserem.

Laserový paprsek s velkou energií totiž může zpracovávaný materiál nejen nechat kompletně stát nebo jej zcela odstranit, ale v závislosti na datech, která má k dispozici, může svou energii odevzdávat dávkovaně a tím vytvářet například na boční části reliéfu tiskového bodu definovaný tvar nebo stoupání. To je pro flexotiskovou formu (jako technologii tisku z výšky) důležitý aspekt, protože rozhodující vliv na výsledek tisku má nejen přesnost a vytvoření povrchu bodu, nýbrž i mechanická stabilita tiskových bodů – tedy způsob provedení jeho základu. Z hlediska technologických podmínek poskytuje ale přímé gravírování laserem vedle tvorby základu i další možnosti. Jemné nastavení energie laseru je možné použít i k tomu, aby se v nízkých tónových hodnotách odstranila i část materiálu z povrchu tiskových bodů.

Malý tiskový bod je tím pádem o něco nižší než případně vedle něj ležící plná plocha. Tím je tedy možné kombinovat na tiskové formě plné plochy se sytým předáváním tiskové barvy s trochu nižšími exaktně tisknoucími body ve světlech. Tato elektronická "příprava" nebo také jako "snižování" nazývaná technologie přináší také výhodu relevantní pro kvalitu. Používání návleků přímo gravírovaných laserem na moderních flexotiskových strojích nevyžaduje ani žádné dodatečné investice ani žádné přestavby strojů. Používají se tytéž tiskové barvy a rastrové válce jako obvykle. Díky pokroku laserové technologie a díky přechodu z analogových na digitální pracovní postupy se také v posledních letech s přímým gravírováním laserem etablovala technologie, která flexotisku dává další rozhodující impulzy ohledně hospodárnosti a zvýšení kvality.