Přehled materiálů a výrobních možností pro digitální tisk ve firmě Böttcher

Funkční materiály

Pro digitální tisk jsou zásadně použitelné všechny funkční materiály Böttcher. Speciálně pro digitální tisk vyvinuté funkční materiály jsou krom jiného:

 • Polyuretan (s definovanou elektrickou vodivostí, ale vysoce zatížitelné).
 • EPDM (neprokvétající, elektricky vodivé monomery etylen/propylen/dien)
 • ECO (definovaně elektricky vodivé)
 • NBR (elektricky vodivé)
 • Polyimid (vysoce tepelně pevný a /nebo definovaně elektricky vodivý)
 • Shore DShore A do 90 rozsah tvrdosti: 10
 • Specifický odpor: 103-1015 Ωcm; 106 - 1010 Ωcm definovaný specifický odpor

Všechny údaje jsou typickými hodnotami a jsou závislé na typu válce.

Výrobní technologie

 • Tvarové lití
 • Rotační lití
 • Nástřik vrstvy
 • Nános vrstvy ponořením
 • Precizní broušení
 • Fajnové leštění povrchu

Geometrie

 • Opracování až do 2 m průměru a až do 8 metrů délky
 • Tolerance broušení: házivost, válcovitost, průměr: 0,03 mm
 • Povrch: Rz < 1 µm, kompresibilní konstrukce vrstvy