Technika přímého rytí laserem

Pro přímé rytí elastomerů laserem - v anglicky mluvících oblastech nazývané "Direct Laser Engraving (DLE)" - se používají lasery CO2, nebo lasery s vysokou energií pevných částic. Při použití této technologie se při přenosu obrazu na tiskovou formu materiál tiskové formy odstraňuje přímo až do celé hloubky reliéfu. Jinak, než při dvoudimenzionálním odstraňování černé vrstvy LAMS (Laser Ablation Mask System) vzniká u fotopolymerů pomocí laseru s nízkou energií pevných částic možnost cíleného trojrozměrného vytvoření tiskové formy pro tisk z výšky.

3 x 3D-efekt - principiální výhoda přímého rytí laserem

Toto prostorové modelování tiskových prvků při přímé tvorbě struktury elastomerů laserem nabízí flexotiskařům možnost ke zlepšení kvality tisku při současném prodloužení životnosti tiskové formy.

První krok

  • Vytvarováním horní části tiskových prvků do tvaru válců se i u dlouhých tiskových zakázek zamezí nárůstu tiskového bodu v porovnání s jejich čistě kuželovitým tvarem.

Základ

  • Zadáním definované boční části reliéfu bodu dojde k vytvoření lepšího základu tiskového bodu a tím dojde ke stabilizaci i těch nejmenších tiskových bodů.

Snížení

  • Další výhodu nabízí možnost programovatelného snížení tiskového bodu. V rámci této opce dojde k lehkému snížení výšky tiskových bodů ve světlech pomocí laseru. V důsledku této úpravy pak (i při nastavení relativně vyššího tlaku) nedojde k rozmačkání malých tiskových bodů.

Funkční materiály pro přímé rytí laserem

Jako základ funkčních materiálů pro přímé rytí laserem se prosadily polymery SBR a EPDM. Druk základního polymeru určuje z části jejich fyzikální a chemické vlastnosti. V důsledku volby a dávkování dalších látek (změkčovadel, plnidel, sazí a podobně) je však možné charakter vlastností ještě významnou měrou ovlivnit dále.

Flexotiskové desky BöttcherFlex

Na krycí vrstvy gumových flexotiskových desek BöttcherFlex pro přímé rytí laserem se používají vybrané elastomerní směsi z programu flexotiskových návleků. Zadní stěna je vytvářena tenkou polyesterovou fólií.
Aktuálně jsou k dostání v následujících tloušťkách stěn:
BöttcherFlex 732 (EPDM): 1,14 mm
BöttcherFlex 787 (SBR): 1,14 mm & 1,70 mm